Sunuwar bhasa Radio 2068-6-4

[audio:http://www.sunuwar.org/radio/Sunuwar radio 68-06-04.MP3]

Click on play icon to play koinch ( sunuwar ) radio

Share

One Comment to Sunuwar bhasa Radio 2068-6-4

  1. प्रकाश जिजिचा says:

    सुनुवारहरु भुमि हिन होइनन, स्थानान्तरण को कारण त्यस्तो देखिनु स्वाभाविकै हो,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *