All about Sunuwar

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

रक्तदान नै जिवन दान हो

सुनुवार सेवा समाज ले निम्न मिति, स्थान र समयमा रक्त तथा नेत्र दान कार्यक्रमको आयोजना गरेको हुदा ईच्छुक ब्यक्तिहरुले उक्त दिन रक्त तथा नेत्र दान गरि पुण्य आयर्न गर्न सूचना गरि रक्त तथा नेत्र दान नै जिवनदान ब्यहोरा सहर्ष जानकारी गर्दछ ।

मिति  : २०७०÷१२÷२५गते मगलबार
समय : बिहान ९ बजे देखि दिउँसो १ बजे सम्म
स्थान : सुनुवार सेवा समाज भवन कोटेश्वर ३५, काठमाडौ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *