All about Sunuwar

परियोजना प्रस्ताव लेखन तालिम सम्वन्धमा ।

श्री ……………………..
…………………………..

विषय : परियोजना प्रस्ताव लेखन तालिम सम्वन्धमा ।
उपर्युक्त विषयका सम्वन्धमा सुनुवार सेवा समाज, केन्द्रीय समिति अन्तर्गतको सामाजिक परोपकार तथा सशक्तिकरण विभागको तत्वाधानमा निम्न मिति, समय र स्थानमा दुई दिवसीय “परियोजना प्रस्ताव पत्र लेखन सीप विकास तालिम” सन्चालन हुन गैरहेकोले यहाँको अमूल्य उपस्थितिको लागि अनुरोध गरिन्छ ।

मिति : २०६९।१२।३ र ४ गते
समयः १०:०० वजे
स्थानः सुनुवार सेवा समाज, केन्द्रीय कार्यालय भवन ।

 

…………………….                                                                                        …………………………..

( अमरदीप सुनुवार )                                                                                         ( मनप्रसाद सुनुवार )
संयोजक                                                                                                                           अध्यक्ष
सामाजिक परोपकार तथा सशक्तिकरण विभाग                                                 सुनुवार सेवा समाज
केन्द्रीय समिति                                                                                                       केन्द्रीय समिति

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *