All about Sunuwar

वाच्पु शाँदार पिदारका केहि झलकहरु

ओखलढुंगा जिल्ला पोकलि गा.वि.स वाच्पुमा शाँदार पिदार यसपाली परम्परागत नभै सबै गाउँले मिलेर सुनुवार सेवा समाजको आयोजनामा चोखो शाँदार पिदार गरेका छन् । केहि झलकहरु यहाँ समावेश गरिएका छन् । click here to see photos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *