All about Sunuwar

हार्दिक अनुरोध

sagun sunuwarChild Icon 2014 की प्रतियोगी कक्षा ५ मा अध्ययनरत कोइँच तामि सगुन सुनुवारलाई जिताउन CI<space>55 type गरी 5005 मा SMS गरी Vote गरी दिनहुन सबै कोइँचबन्धुलाई हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।
भोट गर्ने म्याद : २०७१ कार्तिक १० गतेसम्म मात्र ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *