All about Sunuwar

रेडियो लिखु ९१.३ मेगाहर्ज स्थापनार्थको लागि सहयोग ।

क्र.सं.   नाम ठेगान रु
मन प्रसाद सुनुवार गुप्तेश्वर, रामेछाप 2,07,000.00
प्रेम कुमार हाबाली हाबा, दोलखा 15,000.00
डा. लाल श्याँकारेलु रापचा कटुन्जे, ओखल्ढुङ्गा 10,000.00
सुर्य प्रकाश सुनुवार निभारे, ओखल्ढुङ्गा 10,000.00
देव कुमार सुनुवार कुँबुँ कास्थेल, रामेछाप 10,000.00
पाम ब. सुनुवार (सुरज) खिँची चण्डेश्वरी, ओखल्ढुङ्गा 10,000.00
लेखबहादुर सुनुवार हाबा, दोलखा 10,000.00
धनमाया सुनुवार खिँची चण्डेश्वरी, ओखल्ढुङ्गा 10,000.00
स्वा. जनक बहादुर सुनुवारको स्मृतीमा चरुवा, रगनी, ओखल्ढुङ्गा 10,000.00
१० प्रेम रापचा कटुन्जे, ओखल्ढुङ्गा 5,000.00

बाँकी सहयोगिहरुको नामहरु 

११ Khem Raj Sunuwar Kubukasthali, Ramechhap 10,000.00
१२ नरेश सुनुवार (नोकुल) खिजिकाती, ओखल्ढुङ्गा 15,000.00
१३ दुर्गा कुमार सुनुवार खिजिकाती, ओखल्ढुङ्गा 10,000.00
१४ Bagaicha.com Nepal/Hong Kong 5,000.00
१५ Khim Bdr Sunuwar (Shyam) Priti, Ramechhap 10,000.00
१६ Major Bir bahadur sunuwar Bhuji/UK 10,001.00
१७ Ganesh bahadur Sunuwar (1421) Basheri/UK 5,000.00
१८ Kamal Bahadur Sunuwar(4343) Kasthali/UK 5,000.00
१९ GRU Brunei Brunei 57,510.00
२० Suryaram Sunuwar (HITAISHI) 3342 Okholdhunga Lise/UK 58,984.00
२१ Bhaktaman Sunuwar(0829) Bhauji Gupteswor/UK 32,320.00
२२ Ram Kumar Sunuwar (5976) Haba/UK 10,504.00
२३ Rudraman Sunuwar CANADA/DHARAPANI 10,504.00
२४ Kedar Sunuwar (8399) Gairi/Darkha/UK 10,019.20
२५ Hom Bdr sunuwar(6130) Kasthali/UK 8,080.00
२६ Gobinda sunuwar(4681) Saipu/UK 8,080.00
२७ Bhim Sunuwar (6504) Bhuji/UK 8,080.00
२८ Khabindra Sunuwar(0472) Okhaldhunga/Uk 8,080.00
२९ Mani Sankar Sunuwar (2681) Okhaldhunga/Uk 8,080.00
३० Janga Bdr Sunuwar (5484) Janakpur/Uk 6,464.00
३१ Prem Bdr Sunuwar (2763) Priti/Uk 5,656.00
३२ Yam Bdr Sunuwar (2764) Gupteswor/Uk 5,009.60
३३ Ram Krishna Sunuwar(7901) Gupteswor/Uk 5,009.60
३४ Lal Bdr Sunuwar(58581) Okhaldhunga/Uk 4,848.00
३५ Chhatra Bdr Sunuwar(59933) Sabra/Uk 4,848.00
३६ Chhatra Bdr Sunuwar(5481) Haba/Uk 4,848.00
३७ Kali Bdr Sunuwar(55165) Bhuji/Uk 4,848.00
३८ Dhan Bdr Sunuwar(55673) Gupteswor/Uk 4,848.00
३९ Gopal Bdr Sunuwar(6086) Rashnalu/Uk 4,848.00
४० Janga Bdr Sunuwar(4680) Gupteswor/Uk 4,848.00
४१ Khadka Bdr Sunuwar(2679) Jidu/Uk 4,848.00
४२ Jagat Bdr Sunuwar(5485) Sisakhani/Uk 4,848.00
४३ Kuldip Sunuwar(7483) Janakpur/Uk 3,393.60
४४ Lal Bdr Sunuwar(3914) Bhuji/Uk 3,232.00
४५ Yograj Sunuwar(5482) pirti/Uk 3,232.00
४६ Padam Sunuwar(5480) pirti/Uk 3,232.00
४७ Surendra Sunuwar Gupteswor/Uk 3,232.00
४८ Lokraj Sunuwar(5210) Katahari/Uk 3,274.01
४९ Gopal Bdr Sunuwar(3385) Jidu/Uk 2,424.00
५० Sudhir Sunuwar(1725) Ktm/Uk 1,616.00
५१ Prakash Sunuwar Dharan/Uk 806.38
५२
५३

हजुरहरुको सहयोगले नै यो कार्य सफल हुने भएकोले सम्पूर्ण कोइँच बन्धुहरुमा सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं । समपर्क:

 मन प्रसाद सुनुवार सु.से.स केन्द्रिय   अध्यक्ष ९८५१०७९९३३
 चन्द्र प्रकाश सुनुवार सु.से.स ल.पु      अध्यक्ष ९७४१०८३८८७
 देव कुमार सुनुवार ९८४१६६६८३१
 सुर्य प्रकाश सुनुवार ९८५१०१७७२२
 पाम ब. सुनुवार ९७५१०७७६९५

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *