All about Sunuwar

सारा टुनिचालाई आर्थिक सहयोग ।

sara tunichaकिरात सुनुवार समाज बेलायतका सचिप श्री भक्तमान सुनुवार ज्युले सारा टुनिचा ज्युलाइ रु १५,०००  आर्थिक सहयोग गर्नु भएको रक्म मङ्सिर १५ गतेका दिन सुनुवार सेवा समाज केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष मन प्रसाद सुनुवार ज्युले सु से स भवान कोटेस्वर काठमाण्डौमा हस्तन्तरन गर्नु भयो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *