All about Sunuwar

मूलसमारोह कार्यक्रममा सुुनुवार सेवा समाजको झाँकी ¥यालीमा सहभागी

१९ औं बिश्व आदिवासी दिवस २०७० को मूलसमारोह कार्यक्रममा सुुनुवार सेवा समाजको झाँकी ¥यालीमा सहभागी सुनुवारहरुमा सुनुवार सेवा समाज केन्द्रीय समिति हार्दिक धन्यबाद ब्यातm गर्दछ । सहभागी नामवली केन्द्रीय समिति ललितपुर जिल्ला समिति १. मन प्रसाद सुनुवार १. चन्द्र प्रकाश सुनुुवार २. रणवीर सुनुवार २. भवानी सुनुवार ३. उतम कुमार सुनुवार ३. फत्र माया सुनुवार ४. पे्रम कुमार सुनुवार ४. प्रेमा सुनुवार ५. मोहन सुनुवार काठमाडौ जिल्ला समिति ६. दिर्घबहादुर सुनुुवार १. गोपाल बहादुर सुनुवार ७. शान्ति माया सुनुवार २. मान बहादुर सुनुवार ८. समिर मुखिया सुनुवार ३. राज कुमार रापचा ९. विवेक सुनुवार ४. शोभा सुनुवार अन्य सहभागीहरु बिद्यार्थी समाज १. जिवन सुनुवार काठमाडौ १.मुना मखिया २. प्रेम माया सुनुवार ललितपुर २. छविलाल सुनुवार ३. पूर्ण माया सुनुवार ललितपुर ३. सूर्य प्रकाश सुनुवार ४. राजेन्द्र सुनुवार काठमाडौ ४. मनिका सनुुवार ५. पाम बहादुर सुनुवार ललितपुर ५. समित सुनुवार ६. देबिका सुनुवार ललितपुर ७. कुला देबी सुनुवार ललितपुर ८. चन्द्र माया सुनुवार ललितपुर ९. मोहन माया सुनुवार काठमाडौ १०.दाल कुमारी सुनुवार काठमाडौ ११. संयोचा सुनुवार भक्तपुर १२. बिमला सुनुवार ललितपुर १३. रेखा सुनुवार १४. केसर सिंह सुनुवार काठमाडौ १५. क्षेत्र बहादुर सुनुवार काठमाडौ १९ औं बिश्व आदिवासी दिवस २०७० को मोटर साईकल ¥यालीमा सहभागी सुनुवार बन्धुहरुमा सुनुवार सेवा समाज केन्द्रीय समिति हार्दिक धन्यबाद ब्यातm गर्दछ । सहभागीहरुको नामवली । १.मन प्रसाद सुनुवार २.रणवीर सुनुवार ३.उतम कुमार सुनुवार ४.पाम बहादुर सुनुवार ५.खिम बहादुर सुनुवार ६.चन्द्र प्रकाश सुनुवार ७.सामुयल सुनुवार ८.राज कुमार रापचा ९.आषिश सुनुवार १०.मोहन कुमार सुनुवार ११.बिमला सुनुवार १२.प्रेम कुमार सुनुवार १३.जिवन कुमार सुनुवार १४.नाराणय सुनुवार १५. हेम सुनुवार १६.प्रशान्त सुनुवार १७.गोपाल ब.सुनुवार १८.रमेश कुमार सुनुवार १९.तोरण सुनुुवार २०.प्रदिप सुनुवार २१.पुण्य सुनुवार २२.बुद्धिराज सुनुवार २३.दशराम सुनुवार २४.ओमराज सुनुवार २५.समिर सुनुवार २६.ईश्वर किरण सुनुवार २७.विवेक सुनुवार २८.क्षेत्र ब सुनुवार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *