All about Sunuwar

सुनुवार सेवा समाजको वाषिर्क साधारण सभा अहिले

सुनुवार सेवा समाजको वाषिर्क साधारण सभा अहिले सुनुवार सेवा समाजको भावनामा उद्घाटन भएको छ । विभिन्न जिल्ला गाउँबाट आएका प्रतिनिधिबाट सुनुवार सेवा समाजको प्रगति विवरण तथा भावी नीति कार्यक्रमसम्बन्धी विषयमा छलफल गरिँदै छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *