All about Sunuwar

रामेछाप दुराँगाउको सदगाँउ स्थित श्याँदर पिदार कार्यक्रममा ।

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=sFlQWwwpbrU[/youtube]
रामेछाप दुराँगाउको सदगाँउ स्थित श्याँदर पिदार कार्यक्रम पुजाको समयमा रमाईलो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *