All about Sunuwar

पहिचान शाहितको साँस्कृतिक जागरण

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WJlK11OUhPo[/youtube]

सूदूरपूर्वका कोइँचहरु उत्तरआधुनिक प्रविधिसँगै कसरी पहिचान र सँस्कृतिको खोजी गर्दैछन्त । होर्नुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *