All about Sunuwar

Sunuwar bhasa Radio 2067-5-23

[audio:http://www.sunuwar.org/radio/sunuwar2067-5- 23.mp3]

Click on play icon to play koinch ( sunuwar ) radio

4 Comments to Sunuwar bhasa Radio 2067-5-23

  1. NAMSEWAL AMRIT SIR,AKASH DAYU AA PASYO KUMSOO NEPAISYO MI DHANEBAD,MINA NESOOJ DEASYOO MAAR HO,,?GOOD JOB AMRIT SIR

  2. JEEVAN AA DAYU,,KUSYEEM AWAARSYOO FERILA BOISYAA WAACHAA WAASYAA BOISYAA BLOSYOO NIRAK DUMSYA THU MI OWOOCHA SUKA AA THU MI?MARNGANAIYOO THAM RIMSYOO KUMSO BLETINITA ,,,,,,,,,,,KYAB THULE ARU KUMSOO MAR CHHA KHEEEEEEEEEE??????????NAYA???

    IN BHAI,
    CHULEPU NGA KYAB MAILA

  3. namsewal ! hajur yak kali gerapenma nesha commend paso mi nessoch deso srota me hajur mina aru mar mar cha hajur k te jamcha dum

  4. NAMSEWAL AMRIT SIR,AKASH DAYU AA PASYO KUMSOO NEPAISYO MI DHANEBAD,MINA NESOOJ DEASYOO MAAR HO,,?GOOD JOB AMRIT SIR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *