All about Sunuwar

Sunuwar bhasa Radio 2068-5-21

[audio:http://www.sunuwar.org/radio/Sunuwar radio 68-05-21.MP3]

Click on play icon to play koinch ( sunuwar ) radio

2 Comments to Sunuwar bhasa Radio 2068-5-21

  1. सुनुवारी साहित्तिक सब्दले सजिएको गीत सुन्न पाउंदा सारेई खुशी लागेको छ येह हरुलाई बधाई अनि सफलताको कामना ब्यक्त गर्दछु …..लेख बहादुर सुनुवार हाल; मकाउ

  2. Nailu kyabacha says:

    ड्यु कुम्सो साप्पा रिम्स्यो लाती दो पा ब्लेचा ओंदेसो कुम्सो ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *