All about Sunuwar

Sunuwar bhasa Radio 2068-4-32

[audio:http://www.sunuwar.org/radio/sunuwar-32-04-2068.mp3]

Click on play icon to play koinch ( sunuwar ) radio

सुन्नुहोस् कोइँच(सुनुवार) भाषाका पहिलो लिपी निर्माता K B Sunuwarको बारेमा उहाँका जेठा छोरा सँग लिएको अन्तरबार्ता ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *