All about Sunuwar

Sunuwar bhasa Radio 2068-04-21

[audio:http://www.sunuwar.org/radio/Hajurko-sunuwar_2068-04-21.mp3]

Click on play icon to play koinch ( sunuwar ) radio

Hajurko Radio (Ramechhap)

Interview with Sanu Babu Sunuwar

One Comment to Sunuwar bhasa Radio 2068-04-21

  1. नाम सेवल सुनुवार करीर्कर गर्ने दागु भाई दिदि बहिनी हजुर प्किकल ………….
    देव कुमार सुनुवार खिम्ती ३ नगथाली बुक्की डाडा ले ………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *