All about Sunuwar

इम्चिलि थुँ

इम्चिलि थुँ
काइयोन मगेर्से
ताँ:आस्सेक दोत्थ फार्सेफार्से
मारम कार्सेकार्से
गेथछ्योल ना लुचछ्योल दुम्ति
चिरिनाबौरी वकग्योलग्योल दुम्ति ।

—अतीत मुखिया

2 Comments to इम्चिलि थुँ

  1. januka says:

    dau, neli sunuwar ke beyatha khondesho lati khe!

  2. Kormoch says:

    ठेट पारामा वास्तविकता ब्यक्त गरिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *