All about Sunuwar

आस्था लस्पाली

now browsing by tag

 
 

‘निन्द्रा’

मैले सुनें – उठ !
सबै उठे – जाराकजुरुक !
कोहि आधा निन्द्रामै उठे
कोहि निन्द्रा पुराएर उठे
कोहि निदाउन नपाइ उठे । Read More