All about Sunuwar

कोइँच पहिचान सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी

पवित्र फुलहरुको नाम
आमारपाति
बिमारपाति
इमारपाति
चुचुपाति
सेसेनजारि/शाँदारफु/खातते फु
खालाम/कालाम फु
नामसी फु

चेँगु -ख्येँगु) पिदारमा चालाइने फूलहरुको नाम ऋतु अनुसार
बैसाख/जेठ    दोँबा -दोँबाअ्रो)
असार/साउन    लोसपा -चेनचेनबाअ्रो)
भदौ/असोज    पादा -पादाम बाअ्रो)
कात्तिक/मङ्सिर    ब्लेँजि -ब्लेँजि बाअ्रो)
पुस/माघ    तोअ्शिल -तोअशे बाअ्रो)
फागुन/चैत    खालाम -खालाम बाअ्रो)
स्रोत ः महेन्द्र क्याब सुनुुवार, निङबारे, खिँचि ।

नापतौल
चिम्टी    क्युच
मुठी    ख्योरे
पसर    योइलि
अञ्जुली    फिमला
माना    माना
पाथी    काःफ
मुरी    खालकाफ
एैँची     आइँचि
कुरेत    बेरोस
वित्त    ख्यारेत
मुडेत     योलोसि
हात    गुइनासि
गज    निगुरनासि
आठ पोल    सेकेल
बिसौली    फेकेल
धार्नी    ग्लेसेल
स्रोत ः विभिन्न अनुसन्धाताहरु

खोज अनुशान्धन तथा अध्ययनको लागि सर्न्दर्भ सामाग्रीहरु

कोइँच -सुनवार) उत्पति स्थान
तिमरिजोङ -चीनको येल्लो सि मैदानी फाँट)
खायारपास
थारमालु-थारसिलु,
जाउजिला
पाइतिप
यारमालु -सिमाङगढ)
हालकाबुङ/फालेहाङ -बराहक्षेत्र)
नामदोपलु -अहिलेको किरातीछाप, दोलखा, चरिकोट, काभ्रे, नामदु क्षेत्र)

कोइँच परम्परागत राजनीतिक तथा सामाजिक संगठन नाम र पद
परम्परागत कोइँच सरकार    कोइँच चुपलु
मुख्य कार्यकारी अधिकृत    मुलिच
प्रधान न्यायधीश    ङावाच
सञ्चार प्रमुख तथा प्रवक्ता    गाउरोअ्च र्
धर्म-संस्कृति प्रमुख    नाअ्सोअ्च
सभापति    तोँकुच
वैठक    तोँ
सभा    चुपलु
सभास्थल    चुमलु
अलाङ्कारिक मानार्थ पद     होपो
अध्यक्ष    बुअ्सु
उपाध्यक्ष    फेनबुअ्सु
महासचिव    ग्लामरेबब्लेच
सचिब    रेबब्लेच
कोषाध्यक्ष    मापदाच
सदस्य    सायादाप
कार्यालय सचिब    दिबरुङ
सम्माननीय/माननीय    सेलालपुइँसोच
आदारणीय    आदाराच
कोइँचको धर्म    किरात
कोइँच धर्मग्रन्थ    मुकदुम
भाषा    कोइँच लोः
टहले    दिबरुङ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *