All about Sunuwar

सूचना सूचना सूचना

सुनुवार सेवा समाज, ललितपुर जिल्ला समितिको मुखपत्र शाक-कार-पो र क्युइँतबु कल्याण कोषको मुखपत्र जत्नामुइलि प्रकाशन हुना गइरहेको हुँदा तु. आफ्नो लेख रचना र कोइँच मातृभाषामा कथा, कविता र गजल निम्न ठेगनामा पठाइदिन हार्दिक अनुरोध छ ।
address: kaatich@gmail.com, info@sunuwar.org, samusu@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *