All about Sunuwar

स्थानीय विकास मन्त्रालयको पत्र जिल्ला विकास समितिलाई

च.नं. ३३३
लक्षित समूह विकास कार्यक्रम सम्बन्धमा
श्री जिल्ला विकास समितिको कार्यालय
सबै (७५ वटै)
प्रस्तुत विषयमा जिल्ला विकास समिति अनुदान सञ्चालन कार्यविति, २०६७ र गाउँ विकास समिति अनुदान सञ्चालन कार्यविधि, २०६७ को दफा ११ -३) मा लक्षित समूहलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने कार्यक्रम/आयोजनामा लगानी हुने गरी बजेट विनियोजना गर्नुपर्ने व्यवस्था बारे अवगत नै छ । यस सम्बन्धमा आदिवासी/जनजातिको लागि बजेट वितरण नगरिएको गुनासो आएको भनी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको मिति ०२८/९/२९ को पत्रबाट लेखी आएको हुनाले परिषद्बाट लक्षित समूह विकास कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा उक्त कार्यविधिमा व्यवस्था भए बमोजिम आवश्यक व्यवस्था हुन निर्देशाननुसार अनुरोध गरिन्छ ।
डालविक्रम कँडेल
शाखा अधिकृत
२०६८ फागुन ५
बोधार्थः
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

2 Comments to स्थानीय विकास मन्त्रालयको पत्र जिल्ला विकास समितिलाई

  1. नाईलू क्याबचा says:

    ल है हजुर यस्तो कम चै भै राख्नु पर्छा हाम्रो समुदायमा ,, येहाहरु सबैलाइ सुभकामना ..

  2. नाईलू क्याबचा says:

    ल है हजुर यस्तो कम चै भै राख्नु पर्छा हाम्रो समुदायमा ,, येहाहरु सबैलाइ सुभकामना ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *