All about Sunuwar

रेडियो लिखुलाई सहयोग

नेपालको पहिलो आदिवासी जनजाति रेडियो, रेडियो लिखुलाई इन्डिजिनिअस मिडिया फाउण्डेशनबाट दर्ुइ वटा जुम रर्ेकर्डर सहयोग प्राप्त भएको छ । सबै आदिवासी जनजाति कोइँच दाजुभाई दिदीबहिनीलाई सहयोगको लागि अनुरोध गरिन्छ ।IMG_0290

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *