All about Sunuwar

हार्दिक कृतज्ञता

हार्दिक कृतज्ञता

हार्दिक कृतज्ञता

हाम्रा पूजनीय बुबा तथा दाजु पदमकुमार काःतिचको ६३ वर्षो असमायिक निधानमा साथ सहयोग र समावेदना प्रकट गर्नुहुने सबै आफन्त जन तथा साथीभाईहरु प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दछौं ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *