All about Sunuwar

सुरेल भाषाको वर्ण निर्धारण कार्यक्रम

२०६७ अषाढ ७, ८ र ९ गते आदिबसी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान किन्द्रीय कार्यालय, जावलाखेल, ललितपुरले  लोपोन्मुख आदिबसी जनजाति सुरेल भाषाको वर्ण निर्धारण कार्यक्रम संचालन गरेको थियो।

One Comment to सुरेल भाषाको वर्ण निर्धारण कार्यक्रम

  1. Kiranti-Kõitskali Surel yo shyeltem… genasam???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *