All about Sunuwar

नयाँ प्रस्तावित वल्लो किरातको नक्शा

wallokirat map

नयाँ प्रस्तावित वल्लो किरातको नक्शा हेर्नुहोस् यदी ईमेज सानु लगेमा ईमेजमा नै क्लिक गर्नुहोस् ठुलो हुनेछ  र comment गर्नुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *