All about Sunuwar

कठमाण्डौंमा पनि घर घरमा सुरो बडीने

sunuwar.org सम्बाददाता।
कठ्माणडौं, १९ जेष्ट। सुनुवार सेवा समाजको सकृयतमा काठ्माण्डौमा ष्यादर पिदार गरेको झन्डै १० बर्षा पछाडी काठ्माण्डौ उपतेकामा सुनुवारहरुको घर घर घुमेरा सुरो बड्ने सस्क्रीतिको थालनी भयको छ । ललितपुर सु से सले ष्यादर पिदारको दिन ललितपुर जिल्लाका सुनुवारहरुको घर घरमा पुगेर सुरो थन्कौने कार्यक्रमको सुरुवात गरेपछि कठ्माण्डौ उपतेका छेतरिय समितिले यहि सनिबार कठ्माण्डौ बासि सुनुवारको घर घरमा पुगेर सुरो थनकौने जन्कारी क उ क्ष समितिका सचिप प्रेम कुमार सुनुवारले दिनुभयो । कोइन्च सुनुवारहरुले ष्यादार पिदार गर्दा उनिहरुको पुर्खा र बतबर्ण र प्रक्रीति सङा अनिकाल नलागोस बाली सपृयोस धन सम्पतीमा सह बसोस भन्ने कमना गर्दै प्रक्रीति सङ्ग सह ( लक्षिन) घर घरमा हुल्ने चलन छ।

2 Comments to कठमाण्डौंमा पनि घर घरमा सुरो बडीने

  1. kormoch says:

    Raamro kaam ko thaalani bhayechha. Khushi laagyo.

  2. admin says:

    Tai ta J hos hamro saskriti haru maulaudai jane bhaya..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *