All about Sunuwar

प्लेतति शाँदार पिदारका केहि झलकहरु

२०६९ वैशाख २४ गतेका दिन प्लेततिमा कोइँचहरुले मनाएका शाँदार पिदारका केहि झलकहरु यहाँ समावेश गरिएका छन् । click here to see photos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *