All about Sunuwar

Documentary of Shyadar (षाँदर पिदार )

[flv image=”http://www.sunuwar.org/video/doc/shyadar.jpg”]http://www.sunuwar.org/video/doc/shyadar.flv[/flv]

Video documentary of shyadar (षाँदर पिदार)

One Comment to Documentary of Shyadar (षाँदर पिदार )

  1. Prakash Sunuwar says:

    Shyandar को यो डकुमेन्ट्री पक्का पक्कि भन्ने हो भने कुनै खोट लाउने ठाउँ नै छैन, जे छ त्यहिँ नै जस्ताको तस्तै उतार्न सकिएको देखियो, तर यसमा subtitle कोइंच भाषामा नै राख्न सकिएको खण्डमा अझ बेस हुने थियो कि अथवा कोइंच भाषामा बोलेर अंग्रेजी वा नेपाली भाषामा Subtitle राख्न सकिएको भए अझ राम्रो हुने थियो … जे होस् koinch Film P Ltd लाई मुरी मुरी धन्यबाद साथै उक्त प्रोजेक्टलाई सफल बनाउनमा प्रत्येक पक्षबाट आफ्नो योगदान पुराउनु भएका मित्रहरुमा धन्यबाद एवं आगामी दिनहरुमा समेत यस्तै अरु धेरै हेर्न पाम् ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *