All about Sunuwar

Pokali Festival-66

Pokali Festival-66

Pokali Festival-66

2nd Pokali Festival-66

Click here to see all photos

[singlepic id=342 w=320 h=240 float=]

ओखल्ढुङ्गाको सुदुर पश्चिम मा रहेको यो झरना को लम्बाइ १४० फिट रहेको अनुमान गरिएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *