All about Sunuwar

Sunuwar bhasa Radio 2068-2-4

[audio:http://www.sunuwar.org/radio/Sunuwar radio programme-04-02-2068.mp3]

Click on play icon to play koinch ( sunuwar ) radio

One Comment to Sunuwar bhasa Radio 2068-2-4

  1. Bapuns Sunuwar Koinch says:

    aja bihana Radio karyekram suneko thiye tesma sunda ta shyam ji lai kahanka kasto byekti harule chidayeko ho ? khas yesto garera sunuwar(koinch )ko ta kehi pani bikash huna sakdaina tesai le sampurna sunuwar mitra harule ke kasta galti ra shahi chha chhanbin gari unity ko rup ma prastut huna anurodh garda chhu sampurna koinch haruma/cherdum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *