All about Sunuwar

सेकसेक सेलेलेलेलेले

रागिङा केाँइचबु चामसिने फेलेले ,

केाँइच तमि ,चैमि सादिने फेलेले ,

शेापिने शाँबु राँकुमि देलेले ,

गिल , कास पा सिलपै सेकसेक सेलेलेलेलेले ।।१।।

 

अगुन सगुन सादय दामदामपा ,

मजाममल कदे यिँ मुलकेमा ,

खुपतै दुमेा दुले गुदुलमा फेलेले ,

गिकेा लेाअशा तामनना सिलपै सेकसेक सेलेलेलेलेले ।।२।।

 

गयामचशेा ससि मुकदुम रूपतै खुपतय ,

चायला गेनागेन मुयदयचुँयदय ,

अमरपद , बिमरपद पदा , बेँजि थपेा कयालय रेलेले ,

गारशा चेँगु मि कयाता सिल पै सेकसेक सेलेलेलेलेले ।।३।।

 

थरि कायाबा

रियाद , साउदि अरेबिया

One Comment to सेकसेक सेलेलेलेलेले

  1. nailu says:

    हाहा गीत त दामी छ है

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *