All about Sunuwar

आ थु ङा ङमम्

आ थु ङा ङमम् नम् फुइस्श्या ख्डुइताङ इन्कलि थु फुइल्लि
इन नेमि पश्या नेल लोसि सोइत्ताङ ब्लेश्या ल्बेस्पोइति ।

निलोमि जातिनि ङम दुम्श्या साप्पा श्यातिनि कुल सुम्श्या
छुल्ल बोश्या आका प्लापसेले ला:इनि को आ थु नेल शुम्श्या
मिम्ति दे प्लेदि थु खाइत शोइत्ताङ ङश्या मिच फुइल्लि
इन नेमि पश्या नेल लोसि सोइत्ताङ ब्लेश्या ल्बेस्पोइति ।।

लाइतिनि इन गिच्चा का प्लोइश्या होइतन्नि कुचुम थम पुम्श्या
दिश ङोन  ङोन दुम्तिनि ङनाइयो कोताङ इन ला थम रिम्श्या
ख्डोइनिको होइनि आ नम् रिम्ताङ फू फ्लश्या ला फुइल्लि
इन नेमि पश्या नेल लोसि सोइत्ताङ ब्लेश्या ल्बेस्पोइति  ।।।

नाईलू क्याबचा
२६ मार्च २०११,युके

3 Comments to आ थु ङा ङमम्

 1. SaMuSu says:

  आँ लोव रिमशो ब्लेनाना लाचा नाइला… बारसिला

 2. नाईलू क्याबचा says:

  Cheredumla dayu kali …

 3. ingi bukulu says:

  अँ लेाब बारसिला ,
  थाँका मैल मि सेाइनुङ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *