All about Sunuwar

रागि

नेललिकालि रागि गेनुङ दे प्लेपाइतु
’साइरे बाअ्शो नेललि एबोच माइताच सापपान बेअ्पाइतु
सुइकालि दा सेँपाइतु
एबोच माइताच शुशिकालि काका साइपाइतु
लोः ग्लुइखु पाँला गाइपाइतु
केशो खामेइ यो गामपाइतु
ङा आँ जावा ङा आइँकालि जाचा गेवा
रागि रिमशो सेलनुङ
मारिमशोकालि क्लेलनुङ
देँखु पा पिया दा पिमे बाअ्ता
रागि गेअ्नान दे लारदि ग्यारपाइतु
ऐँ खेम मुल
माइति गार खाइपाइतु
सापपान थुँ काइपाइतु
ताँ मार पावा ङा ?
फोर पिशशा हाइचा ङा
थामा थामा जोल देममे दे मादुममे नेललि लोः
ओँतथि लोः मोतथि लोः इः कुचुमआ देललो ।

2 Comments to रागि

  1. ramro kabita sangraha chha hamro desko neta haruko lagi….dhannebad chha hai hajur lai……

  2. Prakash Sunuwar says:

    इः कुचुमआ देललो denso maar ho waarchai….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *