All about Sunuwar

दिक चुपतु

मार वाम एको दिक चुपतु
उइगे कोङुनु बोक सुपतु
आइलेहेइ मार चिअ्तु शाबिल पाति
इननु कोःतेमे काका थुँ जिपति
इँचिका खेमदा थुँ दुपति
लेक मापाइथुन लेक दुअ्ति ।

मार मार पाइनि, आइसेक सापपान
गोद मुल सेब रुपति
ते तेले बÞाकु जुइति
सेदि किकिमि लापचो रोगानु
सिमे बुसुमि ओशा कोअ्गा कोँ ?
दिश नोरताःनिइ यो माउइति
मारमार दुमशो ओदेँशो
शोः फुइलि दुमचाङा पा बÞाकु जुइति ।

———-> चन्द्रप्रकाश सुनुवार (साङ्खु वुजिच)
———-> खिँचिकात्–९ फोत् , चुपलु (ओखलढुङ्गा)

3 Comments to दिक चुपतु

 1. Atit Mukhiya says:

  मोपा शुश सेपचुक मदाअ्चा
  छिनकाखोइ वालैपा बाअचा
  मचाल्चा मदुःचा हेंथे मशुःचा
  मो आंमा सिकएशा साचा
  सेपचुक मदाअ्चा चों आला सेपचुक मदाअ्चा ।।
  बुजिच आंलोब सारिरेस बुजिपचाना ल्बेनिबात मुलैओपान रेन्नारेन्न लने तेमनातेमन लने सापपान बार्सलिल ।

 2. Everyday I feel alone from my sunuwar socity.I want to make sunuwar fren.U ready 2 frenship wit me.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *