All about Sunuwar

गोरखापत्रद्वारा प्रकशित किराँती-कोइँच (सुनुवार)भाषा

समवेशिकरणको दिशामा एउटा फड्को: गोरखापत्रद्वारा प्रकशित किराँती-कोइँच (सुनुवार)भाषा download गरेर पढनुहोस्

Sunuwar_Gorkhapatra_Magh

One Comment to गोरखापत्रद्वारा प्रकशित किराँती-कोइँच (सुनुवार)भाषा

  1. raj rapacha says:

    dhanyabad sampurna
    koinch unity lai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *