All about Sunuwar

किल्लोआ कुम्सो

किल्लोआ कुम्सो
नम्दिआ शिल
ह्वाँ चिम्शा होमाक
जोई चिम्शा जिल
मुलिच तमी गो समिबु
आँस्कल हेँथे मदाप्चा
दाःशा नाचुक दाअवमि
ग्युवे पचा  माल्वमि
पशाला जाकेन काश नु गिल

भावानुवाद

कल्चुडाकय गित
फिस्टाकय नाच
भालु दुही दुद
बाघ  दुही घ्यू
मुलिचको छोरी दिदिवैनी
हामीलाई जथाभाबि नठान्नु
मन पराएर थुक निल्नेले
विहे गर्न खोज्नेले
गरि आउनु काश र गिल

संकलक : अतीत मुखीया, श्रोत : टेक कुमारी सुनुवार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *