October, 2010

now browsing by month

 

ष्याँदार सलाक कुम्सो

[flv image=”http://www.sunuwar.org/video/doc/chandi_salak.jpg”]http://www.sunuwar.org/video/doc/chandi_salak.flv[/flv]
ष्याँदार सलाक कुम्सो

Share

ब्लोइँचि

काः मानुपशो खिका खोदेँशो
काः निरदायि पाल खोदेँशो
ताँ: दोदेँशो दोदेँशो ?
गोइमि फिअ्ने माचापशो प्लेअ्कु खोदेँशो
आँः बÞातेकङा गो काः फेक्यो मुरु
पिया जामशो खोदेँशो
बेअ्चा नु जामचाके चोच निमि
नाःदो नु नाअ्तिके नाविन आ दाःथेमि
काः फिनिकसाके खिका खोदेँशो Read More

Share

Sunuwar bhasa Radio 2067- 07-10

[audio:http://www.sunuwar.org/radio/sunuwar 2067- 07-10.mp3]

Click on play icon to play koinch ( sunuwar ) radio

Share

वाःमग्याऽम

ताँऽ मार दुममे ओँदेशो,
’बुँऽबु पापतु देँऽचा ङाना
सरिङामि गस माबा,
माराअ् गारद दाऽइतामै,
ताँ मार दुममे ओँदेशो,
सुइ बेअ्मामै देँऽचा ङानै
सुइ गुरशो माबाअ्निमि,
सु वाऽमग्याम पवा मै ? Read More

Share

कोइँच (सुनुवार) कलाकार तथा चलचित्रकर्मीको सपना कस्तो हुनु पर्छ ?

–कोइँचबु काःतिच
चलचित्र निर्माणमा वृद्धि गर्दै जाने : दशौं योजनाको लक्ष्य । चलचित्र निर्माणात्म कार्यमा परिणात्मक वृद्धि गर्दै गुणात्मक चलचित्र निर्माण कार्य तर्पm लगानी बढ्दै गएको : दशौं याजनासम्मको उपलब्धि स्थिति ।
अद्यावधिक स्थितिको समीक्षा पृ.३८५
चलचित्र निर्माण पेशालाई मर्यादित र व्यवसायिक बनाई मौलिक नेपाली कथानक चलचित्र निर्माण गर्न उत्प्रेरित गर्ने ।
दीर्धकालीन सोच पं ३८७
नेपाललाई आकर्षक चलचित्र क्षेत्रको रुपमा विकास गरी चलचित्र सम्बन्धी सेवा सुविधा तथा पूर्वाधार मुलुकभित्रै स्थापना गर्ने ।
परिमाणात्मक लक्ष्यहरु पृ. ३८७
चलचित्र निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्सहन गर्दै नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय चलचित्र छायाँकन स्थलको रुपमा विकास गर्दै जाने ।
रणनीतिहरु पृ.३८८
चलचित्र क्षेत्रलाई मर्यादित व्यवसायको रुपमा विकास गर्दै मौलिक नेपाली चलचित्र निर्माणमा प्रोत्साहन गरिनेछ । चलचित्रमा अत्याधुनिक प्रविधिको उपयोगमा जोड दिइनेछ । चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थित र नियामित गर्न आवश्यक ऐन नियमको तर्जुमा गरिनेछ । चलचित्र जाँचपास व्यवस्थालाई सरल, पारदर्शी, वैज्ञानिक र झन्झटरहित बनाइने छ ।
नीति तथा कार्यनीतिहरु पृ.३९०
विभिन्न भाषामा मौलिक नेपाली चलचित्र निर्माण गर्ने, चलचित्र निर्माणमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्ने, फिल्म स्टूडियोको स्थापना गर्ने, छायाँकन स्थलहरुको पहिचान गर्ने ।
कार्यक्रमहरु पृ ३९१
चलचित्र विकास वोर्ड : कार्यक्रमहरु । १०.३३ (रु. करोडमा) । कैफियत : संस्था स्रोत ।
अनुमानित बजेट व्यवस्था पृ. ३९३ Read More

Share

Defending Mother Earth: Indigenous Elders Bring A Message of Hope to London

Public Conference with Indigenous Elders

Tuesday 26th October 2010, 7pm

School of Oriental and African Studies, London

A group of 8 indigenous elders will arrive in London on Tuesday the 26th October.  They come to share an important message with the West. The group represents a variety of different indigenous communities:  Maya, Kuna, Mapuche & Aymara, the eldest of them is 110 years old. They will be making this momentous journey to share their teachings and wisdom of the earth. They come to reaffirm the messages that it is time to re-connect with Mother Earth in order to overcome a global environmental disaster.

These elders come from “the cultures of the Earth” and they are motivated by a deep concern for the planet and its peoples. Their visit forms part of a much wider popular movement in which indigenous peoples are uniting in an effort to raise awareness of the devastating effects of managing the earth as a ‘natural resource’ instead of understanding our planet as a living entity. They want to express the urgent and immediate need for change.

Native Spirit Foundation in collaboration with SOAS Students Union invite you to share the wisdom of elders in a conference in the School of Oriental and African Studies.

The Native Spirit Foundation is an organisation funded and directed by indigenous peoples. It aims to bring people closer to the truths and realities of native peoples and to support indigenous education in their communities.

School of Oriental & African Studies

Thornhaugh Street, Russell Square, London WC1H 0XG

Share

मारे मे लोः

किनिन/क्यारसिखोइलिमि नेअ्था
पापाइतु देँअ्निमि
शेङना
आँकालि ङा दुफार ङा आकार ।
मालशो ताःका ग्याइलिशाका सापपा माराशो ।

मार मे
किनिन साअ्सेरके दुमखिँचके लोः ?
नाइमालनिमाल गेमजोरिजदेपुकि शुश सेलसिशो निमि ने
ब्ला कुशाच नु कारेपाचकालि शिश माआम’सिबा ।
आँ रागिकालि ङा दुफार ङा आफार
इशका केत रोइबा सुइआ तासतासि खुइ पाइबाकालि
तारिखमि नु दालाउतिमि देनादेना प्लोइसिबा मार मे ?
एको रागिङा पुलिस नु तोँबलोचआन कोइदा । Read More

Share