सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

सुनुवार समुदायको पहिचान सहितको भित्ते पात्रो यस पटक पनि सुनुवार सेवा समाज जिल्ला समिति दोलखाले प्रकाशन गर्ने भएको हुँदा सुनुवार सेवा समाज जिल्ला समितिहरुले संस्थागत रुपमा गरेका गतिविधिह प्रकाशन गर्न गराउन फोटोहरु यथा सिघ्र उपलब्ध गराउन जानकारी गराईन्छ । साथै ब्यत्तिगत रुपमा शुभकामना , विज्ञापन दिन इच्छुक ब्यक्तिहरुले आफ्नो फोटो र ब्यबसायको विवराण समेत उपलब्ध गराउन सकिने ब्यााहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।
थप जानकारी को लागि सम्र्पक विवेक सुनुवार नं. ९८४९०५२५९९

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *