All about Sunuwar

रोजगार कोष सेवा र तालिम र रोजगार

रोजगार कोष सेवा र तालिम र रोजगार सेवाद्वुारा आयोजना गरिने आयमूलक विभिन्न तालिम लिन इच्छुक महानुभावहरुलाई यथा शिघ्र आवेदन फारम भर्न सुचना प्रकाशित गरिन्छ ।
नेट ः
१. तालिम लिन चाहने व्यक्ति कक्षा १० भन्दा कम
२. आदिवासी जनजनति महिला पुरुष हुनुपर्छ
३. उमेर १६ वर्ष देखी ३५ सम्मको हुनुपर्दछ
४. आफूले चाहेको नजिकको तालिम केन्द्रमा तालिम लिनसकिनेछ
५. तालिम अवधीभर भत्ताको ब्यबस्था हुने छ
६. तालिम पश्चात तुरुन्त रोजगारको ब्यबस्था मिलाउने छ ।
७. कामकय बिबरण तथा फारम भर्नका लागि सुनुवार सेवा समाज, काठमाण्डौंमा सम्पर्क गर्र्नुहोल ।

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *