Recent Comments

शाँदार पिदारआ सारा बोअता

कोइँच इँःके नेल्लिकेङ थेःबि जारिनारि शाँदार पिदार सिःनाअÞति रे पिदार नाम्दार पा सारा बोअÞशो बा । यालाखोममि चिँ किरात माङहिम व्यवस्थपन समितिआ संयोजनमि कोइँच, रुँकु, तुंरु, थोचपुकि ब्लुःशा हात्तिवनमि नाअÞसोमि बुम्था पिदारनाम्दार पाम्तेमे । साइ माइतिचोइतिमि नाअÞति कुस्कुस पानापान पाशो शाँदार पिदार मुलाअÞति सिनाअÞति सिन राकुमि काःलेका पातेक पासिशो बा ।
२०५८ मि नेपालङा चारुमि सार्वजानिक विदा गेवा नोःले चिँ योलखोम रे सुबुरागि तेइतेइङा कोइँचपुकि गिगिच नु हासोचमि शाँदार पिदार पाचा गोशो नामि । कोइँच किपोत लिकु ओत्थिएरिमि चिँ थोचेकाः काः पातेक रिदुम्पाखिम नामनाति । गिशि देलतेलमि थोचे साँ मिनु थोचे ङामि पातेक रिदुमपाखिम बा ।
मुलाजि चिँ सुनुवार सेवा समाज नु हेर किराँतपुकिमि नेपाल बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुधार्मिक नु भौगोलिक विविधतायुक्त रागि दे थारिथिम्लोःमि ब्लेःशो बाअÞताङाना यो २०७५ रे किराँतआन जारिनारि शाँदारपिदारआ सार्वजानिक विदा ख्लोइश्शोआ पितिमि बिरोध पानापान शाँदार पिदार पाशो निमि ।
साइगाइ लिकु, खिम्कु, मोल्कुमिला पातेक शाँदारपिदार एच्चि आम रागिला शावा दुवा साअÞशा झापा, इलाम, सुनसरी, सर्लाही, ललितपुर, काठमाडौंला मामे सिक्किम भारत, युकेमि यो शाँदार पिदार दुम्शो बा । कोइँच देलतेल दोलखाङा फाचे देउराली, रामेछापङा कुँबु, प्लेत्ति, बुज, साब्ला, ओखलढुंगाङा पालापुँमि पिदार दुम्तिके यालाखोम हात्तिवन, नाखिपोट नु गोकर्णेश्वरमि कोइँचके राल्सि मोशो शुशि माताइँसिमा । शेङ–ना पिदार नाम्दार लाम्जि कुम्जि जाचा चिँ कोइँच देलतेलङा खोदेँशोन नामनाति ।
२०५८ मि वनला धार्मिक वनआ नेःमि किराँतपुकिमि भोगचलनआ पितिमि ताअशो सानो हात्तिवनङा शाँदार ग्योरमि पिदारनाम्दार पा गोकर्णेश्वर शाँदार पिदार कोःथि जाअ्तिब देशवालिपुकि यो शुशिन नाम्नाति । राकु गोः सुनुवार सेवा समाज नगर समिति गोकर्णेश्वरमि गोकर्णङा तोशिङ्गमि पानपान पिशो शाँदार पिदारके सिनाअÞति नगरप्रमुखमि ग्योर नु ग्योरबासके सिलान्यास पाम्तेमे ।
सुनुवार सेवा समाजसुद्दा ब्लिप्शा कम्युनिष्ट सरकारमि ख्लोइश्शो किराती इइँः सार्वजानिक विदा यथावत कायम होइच्चा माल्बा दे आन्दोलन दुम्ता । मेको आन्दोलनकालि थेँःनाथेँन गृह्य, संस्कृति नु सहरी विकास मन्त्रीमि सार्वजानिक विदा यथावत होइत्तेक सिफारीस पाप्तुङाना यो सरकारी पात्रो ग्लुमेनु विदा ख्लोइँसावु । ओँदे रागिमि साँस्कृतिक, धार्मिक नु जातिय विभेद नु असमानता कायेमन होइश्शोमि किरातीपुकिमि शेत लाःशो शोःशो निमि । एको रागि मुलाई पुरातनवादी, एकल जाति वर्चश्ववादी नु एकाधिकारवादी बाअ्शो लोः पाँच किरात संस्थाआ संयुक्त शुभकामना वक्तव्यमि देँशो बा ।

Leave a Reply

Enable Roman to Nepali languages (To type in English, press Ctrl+g OR just Click on the letter)

Subscribe
Archives