खुश–लक्ष्मी सुनुवार स्मृति पुरस्कार गुञ्जबहादुर सुनुवारलाई

२८ असोज, काठमाडौं । साइरे कोइँचआनकालि गिप्शिकाः पाचाकालि चाम्शा गाअ्बा कोइँच ङावाच गुन्जाबहादुर सुनुवारकालि खुश–लक्ष्मी सुनुवार स्मृति पुरस्कार–२०७६ मि पुरस्कृत दुम्चा दुम्शो बा । सुनुवार सेवा समाज संघीय समितिअन्तर्गत फाचे सिम्लेप्ङा याअ्ता खुशबहादुर सुनुवार नु लक्ष्मीदेवी सुनुवारआस तामितावु डिल्लीराज, प्रेमबहादुर, फुनमकला, राधादेवी, सरस्वती, उर्मिला सुनुवारपुकिमि आम मामापापोआस नेःमि कोइँच लोः मुल्केम राइच्चा मिनु थेँपोस पा बार्शिला पाचाकालि गाअ्बा काइल्रुच नु खुरिन्दाँखिच काःकालि थोचे कुस्कुस पुरस्कृत पाचाकालि खुश–लक्ष्मी सुनुवार स्मृति कोष स्थापित पाचा दुम्शो नामि ।
मुलाजि रे थोचेकुस्कुस कोइँचआन पितिमि पेन्मारेँश्या गेपा ग्याइँशिरेला पाइब ङावाचकालि रु. ३१,००० (एक्तिस हजार) राशीङा नगद पुरस्कारसहित सम्मान पातेक सारा पोअ्शो लोः संस्थापक प्रेमकुमार सुनुवार हाँवालिमि शोःचा दुम्ता । सुनुवार सेवा समाज संघीय समिति सचिवालयङा मुलाअ्ति (२०७६ असोज २८ गते) बाअ्शो मिटिङमि गुञ्जबहादुर सुनुवारकालि पुरस्कृत पाशो लोः सुनुवार सेवा समाजङा अध्यक्ष रणवीर सुनुवारमि शोःचा दुम्ता ।
सुनुवार सेवा समाज संघीय समितिमि कोइँच रिमाचेमाआ पितिमि साइरे ग्याइँशिरेला पा ङोइँति बार्ब ङावाचआन नेः सिफारीस पाचाकालि असोज ८ गते नेल्लि जिल्ला समितिआनकालि ब्लेस्पाति ख्लोइश्शो नामनाति । मेको ब्लेस्पातिकालि योअ् खोइश्शा जिल्ला समितिपुकिमि पाशो सिफारिस अनुसार कोष संस्थापक नु सचिवालयमि सुनुवार सेवा समाजङा संस्थापक सचिव गुञ्जबहादुर सुनुवारकालि छनौट पाशो लो सुनुवार सेवा समाज संघीय समितिङा कोषाध्यक्ष शोभा सुनुवारमि देँःचा दुम्ता । पुरस्कार वितरण खुशबहादुर सुनुवारआ याब्ले थुल्तेक नाअ्ति एको कात्तिक २ गते शनिवार २ बजे सुनुवार सेवा समाजआ खिँमि ख्लेत्तेक गेरापेन्मा ताँगे गोशो बा ।


गुन्जबहादुर सुनुवारआ पितिमि इँचिका रिमाचेमा (परिचय)
गुञ्जबहादुर सुनुवार रामेछाप थोलोमि बाशा खापमि सिन्कामि मलाय लाहुरेआ गुइरे क, ख, शेँसिशा काःलेमि ५ कक्षामि स्कुल भर्ना दुम्शो नामि । मेकेला साँघुतारला 2027 मि एसएलसि पाशा काथमादौंं ओशा तुँदिखेल महाँकालमि टाइपिङ शेँशा मेकेरेन जागिर जानाजान क्याम्पसमि सेस्सेब्लेसे दुम्शो नामि । मे खेँम बानेसोर देबिबादुर सुनुवारआ खिँमि बाअ्चा दुम्ब नाम्नाति । मेकेला गाअ्ना गाअ्ना पुतालि सादकमि क्याम्पस सेस्सेब्लेअ्से पाचा दुम्बा नाम्नाति । नोले त्रिभुवान विसोबिद्देलायामि सहप्रसासक पदमि जागिर जाचा दुम्ता । मेकेलान लोङ सर्बिस पा थोचे साँ ङोइति ला रिटायर दुम्चा दुम्ता । शेङ्ना कोइँच रिमाचेमा पाचाकालि २०३७ सालरे कोइँच रुम्देल्बुम्देलमि कोइँच शाअ्फ्लिप्चाकालि चाम्शा एच्चि कोम्थि कोइँचआन पिया पोअ्चा नेः थार्चाकालि नादोनाति मिम्शा बाअ्चा दुम्शो बा । २०४४ सालमि सुनुवार सेवा समाज गथन पाशोनु सचिव दुम्शा गे पाशो नामि । मे खेम ओदेँशो जातीय संस्थापुुकि गथन पाशोनु जागिर यो योल्बा नामनािित मिनु जेल यो लचा माल्बा नाम्नाति । मोदेशो हिँःचाङा नाखेममि यो आम जागिरकालि दावुमि होइश्शा कोइँचआनकालि काः सेल्चा सचिव दुम्शा गे पाशा गो तेइतेइङा कोइँचकालि ग्लुम्तेक थेँका खिँ, नाइलु सेल्शा कोइँच मुल्केम, लोः रिमाचेमा ङोइति बार्पाइतेक लोःमि गेनाइ नोले दिल्चा मादुम्शो बा । एच्चि रिटायर दुम्मा नोले गेनाइ देलतेल थोलो जाअ्दिन्निमि गेनाइ यालाखोम ख्वापा लोकन्थलिमि आम चाच–चाचिनु गेश्र्या ग्याश्र्या कोइँच रिमाचेमा पुस्तान्तरन पानापान नामि । मोमो नाखेमरे देलतेल प्लोइँशो बाअ्तेमङाना यो कोइँच लो फेतुम काः यो प्लेँचा दुम्शो माबाअ्बा मिनु कोइँच ताम्रा जन्म, विवाह, मृत्यु संस्कारआ पितिमि २०५८ मि सुनुवार विद्यार्थी समाजमि पाशो विचार गोष्ठीमि कार्यपत्र यो प्रस्तुत् पाचा दुम्शो बा ।

see more about Gunja Bahadur Sunuwar

https://www.youtube.com/watch?v=gqYICsPy_g0&t=363s
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *